School personnel information

写真b

NAKATANI Daisaku


Keyword

Cardiovascular medicine

Organization 【 display / non-display

 • 2010.04.01 - 2011.08.31, Osaka University Hospital, Assistant Professor

 • 2011.09.01 - 2012.03.31, Osaka University Hospital, Associate Professor

 • 2012.04.01 - 2012.08.31, Division of Medicine, Graduate School of Medicine, Associate Professor

 • 2012.09.01 - 2012.09.30, Division of Medicine, Graduate School of Medicine, Associate Professor

 • 2014.07.01 - 2014.07.31, Division of Medicine, Graduate School of Medicine, Associate Professor

 • 2014.08.01 - , Osaka University Hospital, Associate Professor

 

Academic Papers 【 display / non-display

 • Impact of Hyperglycemia on Long-Term Outcome in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction., Takayuki Kojima, Shungo Hikoso, Daisaku Nakatani, Shinichiro Suna, Tomoharu Dohi, Hiroya Mizuno, Katsuki Okada, Tetsuhisa Kitamura, Hirota Kida, Bolrathanak Oeun, Akihiro Sunaga, Hiroyuki Kurakami, Tomomi Yamada, Yasuhiko Sakata, Hiroshi Sato, Masatsugu Hori, Issei Komuro, Yasushi Sakata, Osaka Acute Coronary Insufficiency Study (OACIS) Group, American Journal of Cardiology,2019 Dec 26 [Epub ahead of print], 2019.12, Papers

 • Triglyceride Deposit Cardiomyovasculopathy: a rare cardiovascular disorder, Ming Li, Ken-ichi Hirano, Yoshihiko Ikeda, Masahiro Higashi, Chikako Hashimoto, Bo Zhang, Junji Kozawa, Koichiro Sugimura, Hideyuki Miyauchi, Akira Suzuki, Yasuhiro Hara, Atsuko Takagi, Yasuyuki Ikeda, Kazuhiro Kobayashi, Yoshiaki Futsukaichi, Nobuhiro Zaima, Satoshi Yamaguchi, Rojeet Shrestha, Hiroshi Nakamura, Katsuhiro Kawaguchi, Eiryu Sai, Shu-Ping Hui, Yusuke Nakano, Akinori Sawamura, Tohru Inaba, Yasuhiko Sakata, Yoko Yasui, Yasuyuki Nagasawa, Shintaro Kinugawa, Kazunori Shimada, Sohsuke Yamada, Hiroyuki Hao, Daisaku Nakatani, Tomomi Ide, Tetsuya Amano, Hiroaki Naito, Hironori Nagasaka, and Kunihisa Kobayashi, on behalf of the Japan TGCV study group, Orphanet Journal of Rare Disease,14(134), 2019.06, Papers

 • challenges for international patients care beyond language barriers, Chisa Tabata, Daisaku Nakatani, Kaori Minamitani, Ken Nakata, International Society of Clinical Medicine,2(1) 36-39, 2018.07, Papers(In Japanese)

 • Low-Dose Erythropoietin in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (EPO-AMI-II) - A Randomized Controlled Clinical Trial., Minamino T, Higo S, Araki R, Hikoso S, Nakatani D, Suzuki H, Yamada T, Okutsu M, Yamamoto K, Fujio Y, Ishida Y, Ozawa T, Kato K, Toba K, Aizawa Y, Komuro I, EPO-AMI-II Investigators., Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society,82(4) 1083-1091, 2018.03, Papers

 • Are beta blockers still necessary for all survivors of acute myocardial infarction?, Nakatani D, Sakata Y, Journal of thoracic disease,9(10) 3616-3619, 2017.10, Papers

display all >>