School personnel information

写真b

Takeshita Hikari


Organization 【 display / non-display

  • 2016.03.02 - 2016.03.31, Division of Medicine, Graduate School of Medicine, Doctoral Program Student

  • 2016.04.01 - , Division of Medicine, Graduate School of Medicine, Specially Appointed Researcher

 

Academic Papers 【 display / non-display

  • Double deletion of tetraspanins CD9 and CD81 in mice leads to a syndrome resembling accelerated aging., Yingji Jin, Yoshito Takeda, Yasushi Kondo, Lokesh P Tripathi, Sujin Kang, Hikari Takeshita, Hanako Kuhara, Yohei Maeda, Masayoshi Higashiguchi, Kotaro Miyake, Osamu Morimura, Taro Koba, Yoshitomo Hayama, Shohei Koyama, Kaori Nakanishi, Takeo Iwasaki, Satoshi Tetsumoto, Kazuyuki Tsujino, Muneyoshi Kuroyama, Kota Iwahori, Haruhiko Hirata, Takayuki Takimoto, Mayumi Suzuki, Izumi Nagatomo, Ken Sugimoto, Yuta Fujii, Hiroshi Kida, Kenji Mizuguchi, Mari Ito, Takashi Kijima, Hiromi Rakugi, Eisuke Mekada, Isao Tachibana, Atsushi Kumanogoh, Scientific reports,8(1) 5145-5145, 2018.03, Other

  • アルツハイマー病モデルマウスにおける骨格筋機能の検討, 竹下ひかり,山本浩一,武田朱公,樂木宏実,第8回日本脳血管・認知症学会総会, 2017.08, Conference Report / Oral Presentation