School personnel information

写真b

Tokita Shigeki


Keyword

Laser engineering, Plasma physics

URL

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/rdl/

Gender

Male

Organization 【 display / non-display

 • 2013.04.01 - 2017.04.30, Institute of Laser Engineering, Associate Professor

 • 2017.05.01 - , Institute of Laser Engineering, Associate Professor

 • 2013.04.01 - , Division of Electrical, Electronic and Information Engineering, Graduate School of Engineering

Education 【 display / non-display

Fukui National College of Technology   Graduated 1999.03
University of Fukui Faculty of Engineering  Graduated 2001.03
Osaka University Graduate School, Division of Engineering  Completed Master (Engineering) 2003.09
Osaka University Graduate School, Division of Engineering  Completed Doctor (Engineering) 2006.03

Research topics 【 display / non-display

 • Optical engineering and photon science-related

 • Fundamental plasma-related

 • Optical engineering and photon science-related

 • Fundamental plasma-related

 • Fundamental plasma-related

display all >>

 

Academic Papers 【 display / non-display

 • Highly Repeatable Power Laser with Active Mirror, Junji KAWANAKA, Shigeki TOKITA, Junpei OGINO, Keiko MATSUMOTO, Hidetsugu YOSHIDA, Koji TSUBAKIMOTO, Kana FUJIOKA, Li ZHAOYANG, Noboru MORIO, Ryo YASUHARA, Shinji MOTOKOSHI, Yasushi FUJIMOTO, Yoshiki NAKATA, Masashi YOSHIMURA, Noriaki MIYANAGA, Masayuki FUJITA, Kenichi UEDA and Ryosuke KODAMA,The 11th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2019), 2019.09, International Conference(Non Proceeding)

 • Second Harmonics Generation on LFEX, Yasunobu Arikawa, Zhanggui Hu, Koji Tsubakimoto, Masayasu Hata, Kazuki Nanjo, Shota Takahashi, Alessio Morace, Ryunosuke Takizawa, Mao Takemura, Yuki Abe, Takumi Minami, Yuki Okuma, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Akifumi Yogo, Hiroshi Azechi, Mitsuo Nakai, Yasuhiko Sentoku, Shigeki Tokita, Junji Kawanaka, Masashi Yoshimura, Hiroyuki Shiraga, Tomoyuki Johzaki, Hitoshi Sakagami, Tetsuo Ozaki, Sadaoki Kojima, Shinsuke Fujioka, Ryosuke Kodama, 2019.09, Conference Report / Oral Presentation

 • Power scalable 30-W mid-infrared fluoride fiber amplifier, Hiyori Uehara, Daisuke Konishi, Kenji Goya, Ryo Sahara, Masanao Murakami, Shigeki Tokita, Optics Letters,44(19) 4777-4780, 2019.09, Papers

 • Stable 35-W Er: ZBLAN fiber laser with CaF2 end caps, K. Goya, H. Uehara, D. Konishi, R. Sahara, M. Murakami, S. Tokita, Applied Physics Express,12 102007, 2019.09, Papers

 • Electromagnetic field growth triggering super-ponderomotive electron acceleration during multi-picosecond laser-plasma interaction, Sadaoki Kojima, Masayasu Hata, Natsumi Iwata, Yasunobu Arikawa, Alessio Morace, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Yugo Ochiai, Akifumi Yogo, Hideo Nagatomo, Tetsuo Ozaki, Tomoyuki Johzaki, Atsushi Sunahara, Hitoshi Sakagami, Zhe Zhang, Shota Tosaki, Yuki Abe, Junji Kawanaka, Shigeki Tokita, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Hiroshi Azechi, Yasuhiko Sentoku, Shinsuke Fujioka, Communications Physics,2・99・1, 2019.08, Papers

display all >>