School personnel information

写真b

Kasai Atsushi


Keyword

Pharmacology

URL

http://molpharm.umin.jp/

Gender

Male

Organization 【 display / non-display

 • 2012.05.01 - 2014.09.15, Institute for Academic Initiatives, Assistant Professor

 • 2014.09.16 - 2020.03.31, Medical Pharmacy, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Assistant Professor

 • 2020.04.01 - 2020.06.15, Medical Pharmacy, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

 • 2020.06.16 - , Advanced Pharmaco-science, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Education 【 display / non-display

Osaka University Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences  Completed 2007.03
Osaka University Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences  Completed 2004.03
University of Shizuoka Faculty of Pharmaceutical Science  Graduated 2002.03

Research topics 【 display / non-display

 • Pharmacology-related

 • Pharmacology-related

 • Pharmaceutical hygiene and biochemistry-related

 • Pharmacology in pharmacy
  Pharmacology-related

 • Neurochemistry/Neuropharmacology
  Function of nervous system-related

Academic Society Membership 【 display / non-display

 • Japanese Society of Neuropsychopharmacology

 

Academic Papers 【 display / non-display

 • Whole-brain block-face serial microscopy tomography at subcellular resolution using FAST., Seiriki K, Kasai A, Nakazawa T, Niu M, Naka Y, Tanuma M, Igarashi H, Yamaura K, Hayata-Takano A, Ago Y, Hashimoto H, Nature protocols,14(5) 1509-1529, 2019.05, Other

 • High-Speed and Scalable Whole-Brain Imaging in Rodents and Primates, Kaoru Seiriki, Atsushi Kasai, Takeshi Hashimoto, Wiebke Schulze, Misaki Niu, Shun Yamaguchi, Takanobu Nakazawa, Ken-ichi Inoue, Shiori Uezono, Masahiko Takada, Yuichiro Naka, Hisato Igarashi, Masato Tanuma, James A. Waschek, Yukio Ago, Kenji F. Tanaka, Atsuko Hayata-Takano, Kazuki Nagayasu, Norihito Shintani, Ryota Hashimoto, Yasuto Kunii, Mizuki Hino, Junya Matsumoto, Hirooki Yabe, Takeharu Nagai, Katsumasa Fujita, Toshio Matsuda, Kazuhiro Takuma, Akemichi Baba, Hitoshi Hashimoto, NEURON,94(6) 1085-+, 2017.06, Papers

 • Direct visualization of an antidepressant analog using surface-enhanced Raman scattering in the brain, Masato Tanuma, Atsushi Kasai, Kazuki Bando, Naoyuki Kotoku, Kazuo Harada, Masafumi Minoshima, Kosuke Higashino, Atsushi Kimishima, Masayoshi Arai, Yukio Ago, Kaoru Seiriki, Kazuya Kikuchi, Satoshi Kawata, Katsumasa Fujita, Hitoshi Hashimoto, JCI Insight,5(6), 2020.03, Papers

 • (S)-norketamine and (2S,6S)-hydroxynorketamine exert potent antidepressant-like effects in a chronic corticosterone-induced mouse model of depression., Rei Yokoyama, Momoko Higuchi, Wataru Tanabe, Shinji Tsukada, Megumi Naito, Takumi Yamaguchi, Lu Chen, Atsushi Kasai, Kaoru Seiriki, Takanobu Nakazawa, Shinsaku Nakagawa, Kenji Hashimoto, Hitoshi Hashimoto, Yukio Ago, Pharmacology, biochemistry, and behavior,191 172876-172876, 2020.02, Other

 • Pathogenic POGZ mutation causes impaired cortical development and reversible autism-like phenotypes., Kensuke Matsumura, Kaoru Seiriki, Shota Okada, Masashi Nagase, Shinya Ayabe, Ikuko Yamada, Tamio Furuse, Hirotoshi Shibuya, Yuka Yasuda, Hidenaga Yamamori, Michiko Fujimoto, Kazuki Nagayasu, Kana Yamamoto, Kohei Kitagawa, Hiroki Miura, Nanaka Gotoda-Nishimura, Hisato Igarashi, Misuzu Hayashida, Masayuki Baba, Momoka Kondo, Shigeru Hasebe, Kosei Ueshima, Atsushi Kasai, Yukio Ago, Atsuko Hayata-Takano, Norihito Shintani, Tokuichi Iguchi, Makoto Sato, Shun Yamaguchi, Masaru Tamura, Shigeharu Wakana, Atsushi Yoshiki, Ayako M Watabe, Hideyuki Okano, Kazuhiro Takuma, Ryota Hashimoto, Hitoshi Hashimoto, Takanobu Nakazawa, Nature communications,11(1) 859-859, 2020.02, Papers

display all >>

Awards 【 display / non-display

 • The 10th Takeda Science Foundation Symposium on PharmaSciences, Excellent Poster Award, KASAI, Atsushi, Takeda Science Foundation, 2020.01